Kontakt Radio Profeto

 

 

 

Nadawca:
Fundacja Profeto.pl – Sercański Sekretariat na rzecz nowej ewangelizacji
ul. Łowicka 46
02-531 Warszawa

KRS 0000494148
NIP 6551971642
REGON 260743277

Siedziba Nadawcy (adres korespondencyjny):
Fundacja Profeto.pl – Sercański Sekretariat na rzecz nowej ewangelizacji – Oddział w Stadnikach
Stadniki 81
32-422 Stadniki

tel. +48 12 362 66 08
e-mail. radio@profeto.pl
www.profeto.pl/radio
www.radioprofeto.pl

Program „Radio Profeto” rozpowszechniany jest na podstawie koncesji Nr 682/2017-R z aktualizacjami.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w strawach radiofonii i telewizji. Nadawca programu podlega jurysdykcji Rzeczpospolitej Polskiej.

Nadawcą programu Radio Profeto jest Fundacja Profeto.pl – Sercański Sekretariat na rzecz nowej ewangelizacji, której fundatorem jest Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie), Prowincja Polska reprezentowana przez Przełożonego Prowincji.

Zarząd Fundacji Profeto.pl:
ks. Michał Olszewski SCJ – prezes 
ks. Piotr Chmielecki SCJ – członek zarządu
ks. Karol Milewski SCJ – członek zarządu