„Trzydniówka”: W Sercu swoim ukryj nas

W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a zarazem w setną rocznicę poświęcenia naszej Ojczyzny Sercu Jezusowemu (w 1921 r.), biskupi w imieniu Kościoła ponowią Akt zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Wydarzenie poprzedzą trzydniowe rekolekcje „W Sercu swoim ukryj nas”. Jednym z prowadzących jest ks. Michał Olszewski SCJ.

Uroczystego Aktu poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Jezusa dokona arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, podczas Mszy św. w piątek 11 czerwca o godz. 18.00 w krakowskiej bazylice Serca Jezusowego. Akt zostanie odnowiony w tym dniu także podczas Mszy i nabożeństw w całej Polsce.

Bezpośrednio przed uroczystością odbędą się trzydniowe rekolekcje zatytułowane „W Sercu swoim ukryj nas”. Kazania podczas Mszy św. o godz. 18.00, dostępne także on-line, będą głosić: o. Prowincjał PME Jarosław Paszyński SJ (O kontemplacji jako narzędziu do wejścia w kult Bożego Serca – wtorek, 8.06); ks. Michał Olszewski SCJ (O wynagrodzeniu Sercu Bożemu – środa, 9.06 – po Mszy św. modlitwa wynagradzająca); o. Prowincjał PMA Tomasz Ortmann SJ (O poświęceniu się Najświętszemu Sercu Jezusowemu – czwartek, 10.06).

Zarówno trzydniowe rekolekcje (8–10 czerwca), jak i uroczystą Mszę św. z Aktem poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Jezusa w piątek 11 czerwca o godz. 18.00 będzie transmitowało Radio Profeto.

„Świadomi naszych grzechów, chcemy Pana Jezusa przeprosić i zadośćuczynić Mu za wszystkie grzechy, zgorszenia i zaniedbania” – piszą organizatorzy – „Chcemy również odnowić nasze serca, ucząc się od Jezusa, którego Serce jest ciche i pokorne”.

***

Idea zawierzania swojego życia Najświętszemu Sercu Jezusowemu sięga XVII wieku. Początki kultu wiążą się z objawieniami św. Małgorzaty Marii Alacoque (1647–1690), francuskiej wizytki, której Jezus ukazał swoje serce spragnione ludzkiej miłości i której polecił, by ustanowiono święto ku czci Jego Serca w piątek po oktawie Bożego Ciała. Z biegiem lat rozwinęła się praktyka poświęcania Sercu Jezusowemu wspólnot zakonnych, rodzin, narodów.

Polska była jednym z krajów, w którym kult Serca Jezusowego znalazł wielu zwolenników, zwłaszcza w trudnych czasach zaborów i walk o niepodległość. 27 lipca 1920 r. wobec zagrożenia kampanią bolszewicką biskupi zebrani na Jasnej Górze pod przewodnictwem prymasa w dramatycznych słowach zawierzali nasz kraj: „W chwili, gdy nad Ojczyzną i Kościołem naszym gromadzą się chmury ciemne, wołamy, jak niegdyś uczniowie Twoi zaskoczeni burzą na morzu: Panie, ratuj nas, bo giniemy. I jak niegdyś, wyciągnąwszy prawicę, jednym słowem uspokoiłeś burzę, tak oddal, Panie, teraz od nas grożące nam niebezpieczeństwo”.

Akt został ponowiony 3 czerwca 1921 r. w Krakowie, kończyły go znamienne słowa: „Chwała niech Ci będzie, Królu wieków i najwyższy Panie naszej Ojczyzny; Tobie moc i panowanie, nam zaś w Twej służbie na doczesne nasze dzieje ratunek”.

Po wojnie ponawiano zawierzenie; pamiętne zwłaszcza były uroczystości na Jasnej Górze w 1951 r., kiedy to prymas Stefan Wyszyński dokonał aktu poświęcenia narodu w obecności miliona wiernych. Ostatnie odnowienie aktu dokonane przez arcybiskupa Stanisława Gądeckiego 25 marca 2020 r. z powodu szerzącej się epidemii wierni mogli śledzić tylko za pośrednictwem mediów.

 

PLAN TRANSMISJI

wtorek 8.06 godz. 18:00

o. Prowincjał PME Jarosław Paszyński SJ
wieczorna Msza i kazanie o kontemplacji jako narzędziu do wejścia w kult Bożego Serca

środa 9.06 godz. 18:00

ks. Michał Olszewski SCJ
wieczorna Msza i kazanie o wynagrodzeniu Sercu Bożemu – po Mszy modlitwa wynagradzająca

czwartek 10.06 godz. 18:00

o. Prowincjał PMA Tomasz Ortmann SJ
wieczorna Msza i kazanie na temat poświęcenia się NSPJ

piątek 11.06 
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

godz.11:00 
Msza Święta ze Stadnik z zawierzeniem Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Sercanów Najświętszemu Sercu Jezusowemu

godz. 18:00
uroczysta Eucharystia
na zakończenie ponowienie aktu poświęceniem Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa – dokona go w imieniu Kościoła w Polsce ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski