"Wiara skazanych" - wywiad

"Wiara skazanych" to druga część cyklu rozmów zatytułowanego „Wiara, Nadzieja i Miłość Skazanych” z osobami doświadczającymi kary pozbawienia wolności.  

Katarzyna Borowska tym razem rozmawia z więźniami na temat wiary i jej roli w ich życiu. To cykl intymnych rozmów oraz świadectw osadzonych, którzy w wierze odnaleźli sens życia i którym wiara pomogła w przemianie i naprawieniu popełnionych błędów. Autorka i jeden z bohaterów książki - Gabriel - byli gośćmi Poranka z radiem Profeto. 

Rozmawia Piotr Zworski.