W tym trudnym czasie, życzymy Wam spotkania...

Ze Zmartwychwstałym...

Pomimo "drzwi zamkniętych"...

Życzymy Wam, byście nie poddali się beznadziei, ale mieli ufność w to, że nasz Pan jest władcą historii, teraźniejszości oraz naszej przyszłości. On jest jedyną nadzieją na zwycięstwo nad złem, chorobą i śmiercią. Niech mocą Ducha Świętego, każde miejsce, w którym jesteście, stanie wieczernikiem radości z powodu przyjścia Zmartwychwstałego.

Z modlitwą w tym Paschalnym czasie, 

Ks. Michał scj wraz z całym PROFETO