ks. Stanisław Mieszczak

ks. Stanisław Mieszczak

Nieważne sensacje Nieważne sensacje

Wtorek, Św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła (28 sierpnia), rok II, 2 Tes 2,1-3a.14-17

Wielki znak ukazał się na niebie Wielki znak ukazał się na niebie

Środa, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia), rok B, Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab

Drugi lament Drugi lament

Wtorek, Św. Ignacego z Loyoli, prezbitera (31 lipca), rok II, Jr 14,17-22

Prośba o przebaczenie Prośba o przebaczenie

Wtorek, Św. Kingi, dziewicy (24 lipca), rok II, Mi 7,14-15.18-20

Bóg obroni Jerozolimę przed nieprzyjaciółmi Bóg obroni Jerozolimę przed nieprzyjaciółmi

Wtorek, XV Niedziela Zwykła, rok II, Iz 7,1-9

Bałwochwalstwo i nieposłuszeństwo Izraelitów Bałwochwalstwo i nieposłuszeństwo Izraelitów

Wtorek, XIV Niedziela Zwykła, rok II, Oz 8,4-7.11-13

Bóg w obronie Jerozolimy Bóg w obronie Jerozolimy

Wtorek, XII Niedziela Zwykła, rok II, 2 Krl 19,9b-11.14-21.31-35a.36

Wdowa z Sarepty Wdowa z Sarepty

Wtorek, X Niedziela Zwykła, rok II, 1 Krl 17,7-16

Proroctwa podtrzymują naszą nadzieję Proroctwa podtrzymują naszą nadzieję

Wtorek, VIII Niedziela Zwykła, rok II, 1 P 1,10-16

Wędrówki misyjne Apostołów Wędrówki misyjne Apostołów

Wtorek, 5 Niedziela Wielkanocy, rok II, Dz 14,19-28

Radość z oglądania Bożego działania Radość z oglądania Bożego działania

Wtorek, 4 Niedziela Wielkanocy, rok II, Dz 11,19-26

Męczeństwo świętego Szczepana Męczeństwo świętego Szczepana

Wtorek, 3 Niedziela Wielkanocy, rok II, Dz 7,51–8,1a

Chrzest pierwszych wyznawców Chrystusa Chrzest pierwszych wyznawców Chrystusa

Wtorek, Wtorek Wielkanocy, rok II, Dz 2,36-41

Zbawienie dotrze aż do krańców ziemi Zbawienie dotrze aż do krańców ziemi

Wtorek, Wielki Wtorek, rok II, Iz 49,1-6

Znak ocalenia Znak ocalenia

Wtorek, V Niedziela Wielkiego Postu, rok II, Lb 21,4-9

Strona 3 z 9

Nasi partnerzy

Advertisement