Busol@ - nasze spojrzenie w dobrą stronę! S02E06

Nowy cykl audycji Busol@, w którym będziemy mówić o prześladowaniach na tle religijnym.

Busol@ – nasze spojrzenie w dobrą stronę!

Odcinek VI - Bunt przeciwko kulturze zachodu. Czy chrystianofobia jest jej wyrazem?

Cykl audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.