Busol@ - nasze spojrzenie w dobrą stronę! S02E07

Nowy cykl audycji Busol@, w którym będziemy mówić o prześladowaniach na tle religijnym.

Busol@ – nasze spojrzenie w dobrą stronę!

Odcinek VII - Jak można zapobiegać zjawisku chrystianofobii?

Cykl audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.