Busol@ - nasze spojrzenie w dobrą stronę! S02E12

Nowy cykl audycji Busol@, w którym będziemy mówić o prześladowaniach na tle religijnym.

Busol@ – nasze spojrzenie w dobrą stronę!

Odcinek XII - Mówimy o roszczeniowości, która jest wyrazem niezrozumienia.

Cykl audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.