Busol@ - nasze spojrzenie w dobrą stronę! S03E19

Busol@ – nasze spojrzenie w dobrą stronę!

Odcinek XIX - Pasje i zainteresowania.

Cykl audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.