Busol@ - nasze spojrzenie w dobrą stronę! S04E13

Busol@ – nasze spojrzenie w dobrą stronę!

Odcinek XIII

W nowej, jesiennej odsłonie audycji Busol@ będziemy rozmawiać z Andrzejem Kucem, kierownikiem internatu w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich w Raciborzu. 

Jak młodzi ludzi będący w zakładzie poprawczym są uposażani i wypuszczani w świat.

Cykl audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.