Busol@ - nasze spojrzenie w dobrą stronę! S04E14

Busol@ – nasze spojrzenie w dobrą stronę!

Odcinek XIV

W nowej, jesiennej odsłonie audycji Busol@ będziemy rozmawiać z Andrzejem Kucem, kierownikiem internatu w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich w Raciborzu. 

Jak państwo i terapeuci pomagają młodym, którzy mieli konflikt z prawem.

Cykl audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.