W czasie piątkowej przedpołudniowej sesji zatytułowanej „Poznać, aby świadczyć” przewidziano wystąpienia ks. Wiesława Święcha SCJ, Prowincjała Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Sercanów, o. dr. Jarosława Paszyńskiego SJ, Prowincjała Prowincji Południowej Towarzystwa Jezusowego a także wykłady ks. dr. Stanisława Grucy SCJ (Duchowość Serca Jezusa pokazuje, Kim jest Bóg), ks. dr. Eugeniusza Ziemanna SCJ (Poświęcenie Polski Sercu Pana Jezusa 11 czerwca 2021 r. i co dalej?) oraz o. Roberta Więcka SJ (Rozpoczynać od siebie – osobiste oddanie się Sercu Jezusa).

Na sesję popołudniową „Serce człowieka przy Sercu Jezusa w praktyce duszpasterskiej. Wymiar osobisty” złożyły się prelekcje  ks. dr. Damiana Płatka SCJ (Program duchowy: Otwarte i zranione serce. Droga 7 kroków od grzechu do wolności), ks. Witolda Janusia SCJ (Materiały duszpasterskie na pierwsze piątki miesiąca), ks. Grzegorza Marcinka SCJ (Program duszpasterski dla rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii świętej), ks. dra Gabriela Pisarka SCJ (Osobiste poświęcenie się Sercu Jezusa podczas rekolekcji parafialnych i stacjonarnych dla świeckich i duchownych).

O godz. 18.00 w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie odbędzie się Msza św. pod przewodnictwem ks. Wiesława Święcha SCJ, Prowincjała Księży Sercanów, a homilię wygłosi ks. Sławomir Knopik SCJ, Wikariusz Prowincjalny Księży Sercanów.

W ramach sobotniej sesji przedpołudniowej „Wymiar społeczny duchowości Serca Jezusowego” zaplanowano wykłady ks. dr. Włodzimierza Płatka SCJ (Rodzina zjednoczeniem serc), ks. dr. Przemysława Króla SCJ (Cywilizacja miłości w życiu społecznym) ks. Piotra Chmieleckiego SCJ (Z potrzeby serca).

Konferencja zakończy się Eucharystią w Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa pod przewodnictwem bp. Stanisława Salaterskiego, delegata Konferencji Episkopatu Polski do Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Wydarzenia transmituje Radio Profeto.

Konferencję „Cywilizacja Serca Jezusowego w duszach i w społeczeństwie” organizuje Sercańskie Centrum Duchowości, które istnieje przy Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie). Od roku 2021 jest kontynuacją założonego w 2011 r. Sercańskiego Ośrodka Krzewienia Kultu Najświętszego Serca Jezusowego przez śp. ks. Jerzego Wełnę SCJ. Podstawowym celem SCD jest ożywienie kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa w polskim Kościele. To niejako kontynuacja kolejnego odnowienia poświęcenia narodu polskiego Sercu Pana Jezusa, jakiego dokonano 11 czerwca 2021 r. w Krakowie z udziałem Episkopatu Polski.