Czas Credo, 2016-03-10

W audycji >>Czas Credo<< gościem ks. Michała Olszewskiego SCJ był Dariusz Trętowicz. Temat: Projekt Nubes Dei, czyli Międzynarodowa Platformia Cyfrowa dla Nowej Ewangelizacji. Nowa Ewangelizacja (KEP)