Na pytania o to, jak integrować wciąż i na nowo środowisko szkolne, będą odpowiadać prelegenci konferencji, która 28 września odbędzie się w Tarnowie.

Konferencja rozpocznie się o godz. 9.00 wykładem prof. Janusza Morbitzera „Współczesny człowiek w magicznym trójkącie: antropocen – edukacja – bezpieczeństwo ontologiczne”. Dr Cezary Żechowski będzie mówił o relacjach w czasach pandemii na podstawie doświadczenia dzieci i młodzieży. Zostaną też zaprezentowane wnioski z badań przeprowadzonych w tarnowskich szkołach „Od izolacji do integracji”.

Analizę kondycji psychicznej uczniów, rodziców i nauczycieli w oparciu o badania przeprowadzone przez SPPT w Tarnowie przedstawi mgr Agnieszka Latos. „COVID-owy świat. Zdrowie psychiczne młodzieży" – program profilaktyczno-edukacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie przedstawią mgr Karolina Zając-Feledyn i mgr Piotr Wolak. Konferencję zakończy wykład mgr Sylwii Anderson-Hanney „Historie z życia nauczyciela i rodzica… Sposoby na radzenie sobie z wyzwaniami w zmieniającej się rzeczywistości”.

Organizatorami konferencji „dezINTEGRACJA, czyli jak budować relacje w nowej rzeczywistości?” są Fundacja Alegoria, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie oraz Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna w Tarnowie. Wydarzenie jest szczególnie dedykowane dyrektorom, nauczycielom i pedagogom. Odbywa się w Auli Zespołu Szkół Muzycznych im I. J. Paderewskiego w Tarnowie przy ul. Norberta Lippóczyego 4.

Transmisja w Radiu Profeto w godz. 9.00-14.00. Do usłyszenia!