Dzień Modlitwy i Pokuty za grzech wykorzystania seksualnego

Dzień Modlitwy i Pokuty za grzech wykorzystania seksualnego, obchodzony w pierwszy piątek Wielkiego Postu, to okazja zarówno do szczerej modlitwy za osoby skrzywdzone wykorzystaniem seksualnym, jak i ukazywania konkretnej pomocy, na jaką w ramach wspólnoty Kościoła mogą liczyć osoby skrzywdzone oraz ich bliscy. Chcemy, aby ten czas stał się okazją do głębszej dyskusji i refleksji nad skutecznymi mechanizmami prewencji oraz efektywnymi strukturami pomocy w Kościele osobom skrzywdzonym. Jak działa i jak się zmienia system chroniący dzieci i młodzież w Kościele? Na jaką bezpośrednią i pośrednią pomoc mogą liczyć osoby skrzywdzone wykorzystaniem seksualnym?

Od 20 do 26 lutego br. trwały obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem,
zainicjowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Obchody wiążą się z przypadającym na 22. lutego
Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, wprowadzonym w Polsce ustawą z 12 lutego 2003
roku.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest wydarzeniem, którego celem jest
zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, znalezienie
profesjonalnego wsparcia oraz zasięgnięcie fachowej i bezpłatnej porady.

Kto i jak angażuje się w akcję?

W akcję, jak co roku, włączają się pracownicy sądów, prokuratur, policjanci, prawnicy, ośrodki
interwencji kryzysowej oraz placówki finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Instytucje
te we własnym zakresie zorganizowały punkty informacyjne oraz zamieściły na swoich stronach
internetowych informacje o terminach ich działania. W ubiegłym roku na zaproszenie Ministerstwa
Sprawiedliwości odpowiedziało ponad 450 instytucji, angażując w udzielanie pomocy ponad 7000
osób.

Jak uzyskać pomoc?

Bezpłatne porady i pomoc można uzyskać telefonicznie lub osobiście, w zależności od możliwości
instytucji. TPOPP jest organizowany bezkosztowo, wszystkie osoby zaangażowane w akcję pracują
pro bono i nie pobierają za to żadnego wynagrodzenia. Materiały graficzne promujące wydarzenie
(plakaty i ulotki), które trafiły do ponad 400 miejsc w całej Polsce, przygotowano ze środków
Funduszu Sprawiedliwości.

Wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości

Przez cały rok osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą zgłaszać się do placówek finansowanych ze
środków Funduszu Sprawiedliwości. To ponad 300 miejsc działających w całej Polsce, w których
można uzyskać bezpłatną, szybką i profesjonalną pomoc prawną, psychologiczną, a w razie potrzeby
materialną, dostosowaną do potrzeb. Dane teleadresowe miejsc świadczenia pomocy finansowanych
ze środków Funduszu Sprawiedliwości znajdują się pod tym linkiem:
https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

Do błyskawicznego kontaktu służy również całodobowa i ogólnokrajowa Linia Pomocy
Pokrzywdzonym (+48 222 309 900) oraz specjalny adres e-mail: info@numersos.pl

Źródło:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-
przestepstwem4