Ewangelizacja i katechizacja

Ks. Damian Piątkowiak SVD dziś jako nowy prowadzący w Popołudniu w Radiu Profeto, ale wielu słuchaczy zna go już dobrze, gdyż od 3 lat jest głosem Radia Profeto na wydarzeniu Przystanek Jezus.

Podczas audycji przeprowadzone były rozmowy z katechetami. Tematem rozmowy była ewangelizacja powiązana z katechizacją.