Wydarzenie jest organizowane przez Diecezję Tarnowską, a współorganizowane przez Ośrodek Dialogu Misji i Formacji Alegoria. Głównym partnerem wydarzenia jest Województwo Małopolskie. Współfinansowane z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.