Fundament - Czy to co robisz ma sens? #6

Wielki Post to w audycji Fundament pytanie: "Czy to co robisz ma sens?".

Do czego człowiek został stworzony, czyli cele człowieka. To dziś.

Arkadiusz "Arkadio" Zbozień.