Fundament - Tata Wymiata #20 - bajki

Witajcie!

Kolejna audycja i kolejny temat do rozkminki - czy puszczać dzieciom bajki? Wspólnie z Grzegorzem Czerwickim poszukamy odpowiedzi na to pytanie. 

Arkadiusz "Arkadio" Zbozień.