Fundament - Tata Wymiata #21 - ambicje

Witajcie!

Dziś chcemy porozmawiać o niespełnionych ambicjach rodziców. Moim rozmówcą jest jak zwykle Grzegorz Czerwicki. 

Arkadiusz "Arkadio" Zbozień.