Fundament - Tata Wymiata #32 - nieogarnięci

W ostatniej audycji w tym sezonie wrócimy do serii "Tata Wymiata", gdzie wspólnie z Grzegorzem Czerwickim zastanawiamy się nad sensem i znaczeniem ojcostwa.

Poszukamy potwierdzenia tezy: to normalne, że nie ogarniasz.

Arkadiusz "Arkadio" Zbozień.