Fundament - Tata Wymiata #7 - bilans zysków i strat

Od kilku odcinków odbijamy się do tematyki ojcostwa i gadamy ogólnie o relacjach rodzinnych, w których rozmawiam z Grzegorzem Czerwickim. 

Co tracimy a co zyskujemy wchodząc w rodzicielstwo? 

Zaprasza Arkadiusz "Arkadio" Zbozień.