Różne historie z różnych wieków, ale za każdym razem pokazujące, że pójście za Chrystusem to konieczność krzyża, konieczność wzięcia odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale również za tych, którzy są dani nam pod opiekę.

Zapraszam do słuchania!
Piotr Patejuk