Moim i Państwa gościem będzie Krzysztof Kierski - historyk z Delegatury IPN w Olsztynie. Porozmawiamy o relacjach państwo - Kościół, o bł. Jerzym Popiełuszce i innych księżach, którzy zostali zabici przez aparat państwowy w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia.
 
Zapraszam do słuchania!