Podsumujmy rok 2019 w kościele i na świecie.

Zapraszam do słuchania.