Historia i Wiara - Iwan III Srogi

W dzisiejszym odcinku historia przekształcenia się Wielkiego Księstwa Moskiewskiego w Rosję, w imperium, które uzurpowało sobie władzę nad całą Rusią, całą ludnością prawosławną, a później również nad całą Słowiańszczyzną.

Dziś będzie o Iwanie III Srogim, dziadku Iwana IV Groźnego, mężu Zoe Paleolog, bizantyjskiej księżniczki, która wpłynęła na politykę swojego męża tak, że ten zdecydował się na uwięzienie, a w konsekwencji uśmiercenie swojego ukochanego wnuka i jego matki, swojej synowej.

Piotr Patejuk