Historia i Wiara - kasaty klasztorów

W dzisiejszym odcinku historia, która współczesnemu katolikowi może wydawać się szokująca. Bo jak to duchowni katoliccy i to biskupi mogą przeć do tego, żeby likwidować katolickie klasztory? A tak było w zaborze rosyjskim w XIX wieku. Albo jak to możliwe, żeby katolicki (nominalnie) władca zlikwidował wszystkie (prawie) klasztory i seminaria bo chciał mieć kontrolę nad duchowieństwem. A tak było w Austrii.

Narzekając na stan dzisiejszego Kościoła pamiętajmy, że może być gorzej!

Piotr Patejuk