Historia i Wiara - legion tybetański

W dzisiejszym odcinku historia wpoły legendarna. Historia legionu tebańskiego, zrekrutowanego w połowie III wieku na terenie Egiptu, przeniesionego do Europy, gdzie w całości miał paść ofiarą prześladowań cesarzy Maksymina i Dioklecjana. Ich winą była odmowa złożenia boskiego hołdu cesarzowi i udziału w pogańskich rytuałach.

Można oczywiście wątpić w historyczność tych relacji, ale święty Maurycy i jego towarzysze do dziś odbierają cześć, a Kościół uznał ich za świętych. Historie takie jak te pokazują nam siłę opowieści, siłę narracji, która przetrwała 1700 lat i świadczy z mocą o wierności Chrystusowi. Warto o tym pamiętać.

Piotr Patejuk