Historia i Wiara - prześladowania unitów

W dzisiejszym odcinku kontynuujemy rozważania o tolerancji religijnej, ekumenizmie i o tym, jak podzielone chrześcijaństwo szuka swoich dróg na bezdrożach historii.

Dziś smutna historia prześladowań unitów na Podlasiu i Ziemi Chełmskiej po powstaniu styczniowym i opowieść o delegacji tej wspólnoty do papieża Piusa X w 1904 roku, po której polityka cara się zmieniła.

Piotr Patejuk