Historia i Wiara - Sobór Konstantynopolitański I

Kontynuujemy naszą podróż przez historię soborów powszechnych. Docieramy do drugiego, czyli Soboru Konstantynopolitańskiego I, podczas którego ustalony zostaje tekst Credo, ale który zostaje również użyty przez cesarza Teodozjusza Wielkiego, aby uczynić z chrześcijaństwa polityczne narzędzie.

Piotr Patejuk