Historia i Wiara - Sobór konstantynopolitański III

W dzisiejszym odcinku kolejny Sobór powszechny, już szósty, a konstantynopolitański trzeci. To sobór, na którym prostuje się herezję monoteletyzmu, którą jakiś czas wcześniej cesarz Herakliusz korzystając z "nieostrożności" papieża Honoriusza wprowadza w chrześcijaństwie. To również sobór, który musi się mierzyć z naporem islamu na południe Bizancjum, a więc odbywa się w nowych okolicznościach.

Piotr Patejuk