Historia i Wiara - Sobór nicejski II

W dzisiejszym odcinku historia ostatniego soboru powszechnego uznawanego zarówno przez katolików, jak i prawosławnych, a mianowicie soboru nicejskiego II. Kościół pogrążony w kryzysie naporu islamu, ale również kryzysie autorytetu, bo znów cesarz chce nim władać. Tym razem otwarto front ikonoklazmu, a więc walki z ikonami pod pretekstem bałwochwalstwa.

Piotr Patejuk