Historia i Wiara - Stan wojenny

Dzisiaj o stanie wojennym i bł. Carlo Steebie.

Piotr Patejuk