Jak Fajnie Być Blisko Boga - "Tischner - Nadzieja mimo wszystko"

Wolność, nadzieja, heroizm, spór o człowieka według ks. Józefa Tischnera - czyli nowe, niepublikowane teksty zebrane w nowej książce "Tischner - Nadzieja mimo wszystko" pod redakcją Wojciecha Bonowicza, który będzie naszym gościem. 

Zaprasza Piotr Zworski.