Jak Fajnie Być Blisko Boga - 2019-11-06 (audio)

Dziś w programie o sformułowaniu "mieć kogoś w nienawiści".

Wychodzimy od fragmentu Ewangelii:
"Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem" (Łk 14,25).