Jak Fajnie Być Blisko Boga - 2019-11-06 o 20:00

Wychodzimy od fragmentu Ewangelii:
"Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem" (Łk 14,25).