Jak Fajnie Być Blisko Boga - Matki pod Krzyżem #1

"Matki pod Krzyżem czyli Gigantki Pana Boga" - wielkopostny cykl w Radiu Profeto. 

"Było tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu. Między nimi były: Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa, oraz matka synów Zebedeusza" (Mt 27, 55-56) 

Wśród tych ewangelicznych Matek dziś stoi także Agnieszka, matka Mateusza. Mateusz odszedł gdy miał 3 latka. Historia Agnieszki to Macierzyństwo utracone.

Zaprasza Piotr Zworski.