Jak Fajnie Być Blisko Boga - Matki pod Krzyżem #2

"Było tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu. Między nimi były: Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa, oraz matka synów Zebedeusza" (Mt 27,55-56)

"Matki pod Krzyżem czyli Gigantki Pana Boga."

Dziś wśród wymienionych w Ewangelii Mateusza matek stoi także Jola Kuc. Jej życie to od 17 lat Droga Krzyżowa... dzień po dniu, tydzień po tygodniu, rok po roku... Stacja po Stacji... Jola od 20 lat samodzielnie wychowuje Olę zmagająca się z syndromem Leigha - choroba bardzo rzadka, wyniszczająca organizm, prowadząca do śmierci. Macierzyństwo Joli to "macierzyństwo nadziei w beznadziei".

Zaprasza Piotr Zworski.