Jak Fajnie Być Blisko Boga - Matki pod Krzyżem #3

"Było tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu. Między nimi były: Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa, oraz matka synów Zebedeusza" (Mt 27,55-56).

"Matki pod Krzyżem czyli Gigantki Pana Boga".

Dziś wśród wymienionych w Ewangelii Mateusza matek stoi także Krysia Wzgarda - mama Marysi i Michała... i siedmiorga dzieci w niebie. Na każde z nich bardzo czekała. Utrata każdego z nich była potężnym ciosem. Jej macierzyństwo to macierzyństwo oczekiwania - Wielka Sobota Życia. 

Zaprasza Piotr Zworski.