Jak Fajnie Być Blisko Boga - Matki pod Krzyżem #5

Było tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu. Między nimi były: Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa, oraz matka synów Zebedeusza (Mt 27,55-56)
 
"Matki pod Krzyżem czyli Gigantki Pana Boga."
 
Dziś wśród wymienionych w Ewangelii Mateusza matek stoi także Estera Kowalska. Estera należy do Zgromadzenia Sług Jezusa. To żeńskie zgromadzenie ukrytego życia zakonnego założonym przez bł. o. Honorata Koźmińskiego (1829-1916) i Eleonorę Motylowską (1856-1932). Zgromadzenie powstało 8 grudnia 1884 r. w Warszawie. Żyje duchowością franciszkańską.  Charyzmatem jest naśladowanie Chrystusa, który służył ludziom i żył w ukryciu w Nazarecie.

Dziś Estera pracuje w DPS w Kiełczewicach koło Lublina. Dom przeznaczony jest dla 65 dziewcząt i kobiet z niepełnosprawnością intelektualną. Jej macierzyństwo to macierzyństwo duchowe. 

Zaprasza Piotr Zworski.