Jak Fajnie Być Blisko Boga - Matki pod Krzyżem #6

Było tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu. Między nimi były: Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa, oraz matka synów Zebedeusza (Mt 27,55-56)
 
"Matki pod Krzyżem czyli Gigantki Pana Boga."
 
Dziś wśród wymienionych w Ewangelii Mateusza matek stoi także Sylwia Buchan. Od wielu lat mieszka w Wielkiej Brytanii w miejscowości Bath - urocze, historyczne miasteczko na południu Anglii. Razem z mężem wychowują dwoje nastoletnich dzieci. Sylwia jest aktywna zawodowo, angażuje się także w życie miejscowej parafii. Jej macierzyństwo to macierzyństwo codzienności, albo - jak sama mówi - macierzyństwo nienadążające. 

Zaprasza Piotr Zworski.