Jak Fajnie Być Blisko Boga - Matki pod Krzyżem #7

Było tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu. Między nimi były: Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa, oraz matka synów Zebedeusza (Mt 27,55-56)
 
"Matki pod Krzyżem czyli Gigantki Pana Boga."
 
Dziś wśród wymienionych w Ewangelii Mateusza matek stoi także Ania, mama Zuzi, która odeszła w dwunastym roku życia. Jej życie od samego początku było walką o każdy dzień, a w końcowej fazie życia o każdy oddech.

Zaprasza Piotr Zworski.