Jak Fajnie Być Blisko Boga - Moc Jego Zmartwychwstania #2

Z listu do Filipian 3, 7-12:
Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa  i znalazł się w Nim - nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze -  przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach - w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Nie [mówię], że już [to] osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też [to] zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa.
 
"Moc Jego Zmartwychwstania czyli spotkania przy pustym grobie".
Dziś przy pustym grobie spotykam Małgosię Tarnowską z Ostrołęki. Jak sama mówi jej życie to droga do pustego grobu. Jej doświadczenie Zmartwychwstałego Jezusa opiera się z jednej strony na Tomaszu dotykającym ran Chrystusa, z drugiej na Piotrze wracającym do Galilei. 

Zaprasza Piotr Zworski.