Jak Fajnie Być Blisko Boga - Moc Jego Zmartwychwstania #7

Z listu do Filipian 3, 7-12:
"Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa  i znalazł się w Nim - nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze -  przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach - w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Nie [mówię], że już [to] osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też [to] zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa."
 
"Moc Jego Zmartwychwstania czyli spotkania przy pustym grobie". Dziś przy pustym grobie spotykam Mariusza Papierza. Mariusz związany jest z radiem Profeto od samego początku - a może jeszcze dłużej :). Dzieli się Słowem na naszym profilu facebookowym w Porankach podpisując się Przyjaciele Profeto z nad dzikiej rzeki. Nagrywaliśmy tę rozmowę kiedy Mariusz z rodziną był na wakacjach nad morzem stąd też jakość połączenia internetowego nie jest najlepsza tym bardziej warto się wsłuchać się w jego słowa podwójnie :)