Jak Fajnie Być Blisko Boga - Namiot Spotkania #15

"Uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach" Dz 2, 42 to początek niedzielnej liturgii Słowa. SŁOWO - WSPÓLNOTA - EUCHARYSTIA - MODLITWA - stelaż naszego Namiotu Spotkania w tym tygodniu i codzienny fundament Kościoła. Droga od obaw i lęku do nadziei i zaufania. W tym tygodniu widzę to co mnie łączy z Bogiem, a co mnie od niego dzieli.

Zaprasza Piotr Zworski.