Jak Fajnie Być Blisko Boga - Namiot Spotkania #16

"W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma…" - początek niedzielnego fragmentu z Dz. Ap. 2, 14. I niedzielna Ewangelia Łukasza 24,13: "W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus…". Tak rozpoczynamy liturgię Słowa w tym tygodniu. Dzień Pięćdziesiątnicy i Pierwszy dzień tygodnia. Tego dnia rodzi się KOŚCIÓŁ. Duch Święty, który na Słowie buduje Wspólnotę, zaprasza ją do Stołu i nawiązuje z każdym osobistą relację w Modlitwie. Pięćdziesiątnica - wspomnienie DEKALOGU i 50 dni od momentu złożenia ofiary w czasie Paschy - staje się PIERWSZYM dniem dla Chrześcijan, Nowym Otwarciem.

Zaprasza Piotr Zworski.