Jak Fajnie Być Blisko Boga - Namiot Spotkania #2

Namiot Spotkania - Chodź i zobacz! W tym tygodniu pod znakiem Nowego Przymierza. Ewangelia św. Marka - rozdziały 2 i 3 czyli praktyczne działanie Jezusa i objaśnienie tego w liście do Hbr 7.  Jezus z jednej strony słyszy wskazanie Jana Chrzciciela - "Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata" (niedziela), z drugiej - "Odszedł od zmysłów" (sobota Mk 3,21). A w środku... napięcie rośnie. Do tego Abraham i Melchizedek. I wszystko to dziś w Namiocie Spotkania.

A więc chodźmy i zobaczmy! 

Zaprasza Piotr Zworski.