Jak Fajnie Być Blisko Boga - Namiot Spotkania #20

Ten tydzień w Słowie to moment przekroczenia progu dojrzałości w wierze, moment otwarcia się na Powołanie. To taki moment, kiedy Uczeń staje się Świadkiem, a nauczyciel Zmartwychwstałym Panem. Kiedy liczba wierzących z garstki zamienia się w tysiące, kiedy Ewangelia łączy geograficznie Jerozolimę z Rzymem, czyli duchowo: Jeruzalem z resztą świata. Moment Przełomowy, który zanurzony jest w Duchu świętym. Moment odpowiedzi człowieka na Powołanie go przez Boga. Ale to także moment wahania się. Taki moment napięcia między Nadzieją a Wątpliwościami.

Zaprasza Piotr Zworski.