Jak Fajnie Być Blisko Boga - Namiot Spotkania #3

Dziś nasz Namiot Spotkania wypełniony jest przez Słowo: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie... Ten tydzień to praktyczna wykładnie tego czym jest Nawracanie się i jak ważne jest w tym procesie rozpoznanie Tożsamości Boga, tej prawdziwej.  Jak ważne jest pytanie "Kim On właściwie jest?..." To ramy tego tygodnia. A co je wypełnia? Chodźmy i zobaczmy do Namiotu Spotkania. 

Zaprasza Piotr Zworski.