Jak Fajnie Być Blisko Boga - Namiot Spotkania #5

Dziś w Namiocie Spotkania powrót do początku. W tym tygodniu zaczęliśmy czytać Księgę Rodzaju - Stworzenie świata i człowieka. I Bóg, który Swoją Światłością rozprasza mrok mojego życia, który oddziela to co Dobre, który definiuje to co Dobre, który nazywa to co Dobre. I Robi to Swoim Słowem. Zatem zapraszam do Namiotu Spotkania. Chodźmy i zobaczmy Jego Światłość. 

Zaprasza Piotr Zworski.